Ang pagdating ng mga mananakop na hapones Best site to do adult chat free without credit card

Nagtagal nang tatlong mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas.Nagtatag ang mga Hapones ng isang pamahalaang tau-tauhan lamang nila, na ang nagsisilbing pangulo ay si Jose P. Noong Oktubre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas Mac Arthur sa Tangway ng Leyte.Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni Heneral Homma sa Lalawigang Bulubundukin (Mountain Province), na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas.Ginugunita ng buong daigdig sa taong ito (2015) ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (WW-II) --- ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Tagumpay Laban sa Pasismo at Militarismo.

Nang matapos ang 2 linggong labanan, ang Maynila ay itinanghal bilang “Warsaw ng Silangan”, na tulad ng Warsaw sa Poland na siyang itinanghal na pinaka-nawasak na lungsod sa buong Europa.Baliw na itinuring nila na sila ay isang natatanging lahi na may karapatang mandambong at pumatay sa walang-kuwentang mga ibang lahi ng mga mamamayan sa Asya-Pasipiko.Ang mga sundalong Hapones ay nagsagawa ng sadistang mga paraan ng pagpapahirap at pamamaslang sa kanilang mga kulungan at concentration camps.Sa mahigit na 3 taong pananakop ng mga militaristang Hapones sa Pilipinas (mula sa simula ng kanilang pananalakay noong Disyembre 1941, at hanggang sa kanilang pagsuko noong Agosto 1945) nalagas ang buhay ng mahigit isang milyong Pilipino, o halos 5% ng populasyon ng Pilipinas sa panahong iyon.Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay kinakitaan ng napakaraming halimbawa ng kanilang brutalidad, kahayupan at kahayukan, dahil inihulma ng militaristang idyolohiya ng Japan ang kanilang mga sundalo (at maging ang mga naisama nilang sundalo mula sa kanilang kolonyang Korea) na maging mga mamamatay-tao at magnanakaw na walang konsiyensiya.

Leave a Reply