Online cams moms

Statens årlige inntekter fra bilavgifter var i 2007 på 72,5 milliarder kroner.

I 2019 regner regjeringen på å ta inn knapt 47 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

I rapporten skriver forfatterne at etterspørselen etter biler er prisfølsom.

Og at uten momsfritaket på elbiler, så vil etterspørselen etter elbiler falle med over 70 prosent.

Tempo er stikkordet for å kunne redusere klimautslippene, og her har vi en løsning som fungerer, sier generalsekretær i elbilforeningen, Christina Bu.

Med seg på laget får de Venstre, som ønsker å videreføre dagens avgiftsfritak for elbiler.

Og de kan stort sett få kjøre i kollektivfelt på veiene.Det å innføre moms på elbiler må gjøres over tid, samtidig som elbiler vil bli mer konkurransedyktige på egen hånd, sier klimapolitisk talsperson i Frp, Gisle Meininger Saudland.Statistikken over bilsalget i 2018 viser at nullutslippsbiler sto for en tredjedel av nybilsalget, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.For eksempel vil salget av elbiler øke med om lag 0,5 prosent, salget av ladbare hybrider med 0,7 prosent og salget av bensinbiler med 0,6 prosent, for hver prosents økning i prisene på dieselbiler.Salget på dieselbilene vil samtidig synke med 1,3 prosent.

Leave a Reply