Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas educational soul mate professional romances dating

sa panahon nang mga kastila halos lahat ng mga Filipino ay Hindi nagustuhan ang mga pamamalakad ng mga kastila napilitan silang mag alsa at gumawa ng paraan para makalaya sa kamay ng mga mananakop ang malaking buwis na kanilang ipinapataw sa mga magsasaka, ang sapilitang pagpatrabaho sa mga kalalakihan sa pagpapatayo ng mga simbahan, tulay, kalye at iba pa, ang pagsasamantala ng mga pinununo sa kanilang tungkulin ang mga ito ang naging dahilan para sumiklab…Ang mga mahalagang impluwensya ng mga kastila sa mga Pilipino ay ang relihiyong Kristiyano o Katoliko.

dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila noong panahon na iyon, itinatag ni Andres Bonifacio ksama ng iba pa ang Katipunan na ang layunin ay tapusin na ang kalupitan ng mga Kastila at paalisin ang mga ito sa ating bansa.sinasabi rin na noon, ang mga Filipino ay sadyang matapat at Hindi sila nanglalamang ng kapwa noong…Displaying all worksheets related to - Tungkol Sa Pananakop Ng Mga Espanyol Sa Pilipinas.tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at Indonesia.ipinagpapalit natin ang mga pearl shells, palay, pampalasa, banga at iba pang mga 'clay' products para sa mga porselana, alahas, at iba pang mga produkto ng ibang bansa.

Leave a Reply